SZANOWNY PACJENCIE,


W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego ws Ochrony Danych Osobowych (RODO) uprzejmie informuję, że Twoje dane są przetwarzane w mojej Praktyce Lekarskiej na zasadach opisanych w tym Rozporządzeniu (art.9 ust.2 lit. h RODO).

Działalność lecznicza lekarzy związana jest zobowiązkiem  prowadzenia dokumentacji medycznej.

Wyrażając zgodę na diagnostykę czy leczenie (ustnie czy pisemnie) wyrażasz również zgodę na przetwarzanie przez Praktykę Twoich danych osobowych potrzebnych do realizacji tego świadczenia. Żadna dodatkowa zgoda nie jest wymagana. Ze względu na fakt, że (zgodnie z ustawą o prawach pacjenta iRzeczniku Praw Pacjenta) dokumentacja przechowywana jest przez okres 20lat od ostatniej wizyty, przewidziane w przepisach oochronie danych osobowych „prawo do zapomnienia” może zostać zrealizowane dopiero po upływie tego okresu.

Każdy Pacjent ma prawo do złożenia wniosku o udostępnienie danych osobowych oraz dokumentacji medycznej. Może również wdrodze odrębnego wniosku upoważnić (aż do odwołania) inną bliską osobę zarówno do dowiadywania się o stanie jego zdrowia, jak ido składania wniosków o udostępnienie dokumentacji. Pierwsza kopia dokumentacji udostępniana jest nieodpłatnie. Egzemplarze stosownych wniosków zostaną wręczone na życzenie wGabinecie.  


W zakres danych osobowych niezbędnych do udzielenia świadczenia wchodzą: imię, nazwisko, oznaczenie płci, PESEL , adres i – wprzypadku osób niezdolnych do wyrażenia zgody – dane opiekuna ustawowego. 

Będąc poproszonym o podanie numeru telefonu, czy adresu poczty elektronicznej ipodając te dane ułatwiasz nam kontakt zesobą i upoważniasz Praktykę do wykorzystania tych środków komunikacji wcelu :

•    dowiedzenia się o stan zdrowia po zabiegu,

•    przypomnienia o wizycie,

•    odwołania wizyty,

•    przypomnienia o badaniu okresowym (jeśli jego konieczność uzasadniona jest charakterem dolegliwości)

i taki kontakt z Tobą nie jest w świetle prawa traktowany jako marketing usług i nie jest na to wymagana zgoda pacjenta.

Pamiętaj jednak, że możesz wkażdej chwili poprosić ousunięcie lub sprostowanie tych danych. „Odbiorcami” Twoich danych mogą być podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa (np. ZUS, NFZ, sądy) lub osoby, które sam upoważnisz.

Jeśli uznasz, że działania Praktyki naruszają zasady ochrony danych osobowych możesz zwrócić się do Administratora danych wPraktyce: Administrator – Michał Lubaś, tel 606384106 lub do Urzędu Ochrony Danych Osobowych:

Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 606950000.


Pamiętaj, że niektóre aspekty ochrony danych osobowych w medycynie mogą znacząco różnić się od obowiązujących winnych działach gospodarki.


Copyright © Miludent |  Polityka prywatności | RODO | Informacja prawo atomowe

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies w ustawieniach przeglądarki. Więcej szczegółów w naszej "Polityce Cookies".

Akceptuje